??Chudy i jego ludzie? zadomowili si? na Pradze

W Warszawie trwaj? zdj?cia do trzynastoodcinkowego serialu ??Chudy i jego ludzie?, realizowanego przez Studio A dla Telewizji Polsat. Re??yserem komediowej opowie??ci o pechowych policjantach z kryminogennej dzielnicy wielkiego miasta jest Wojciech Adamczyk (??Ranczo?).Re??yser Wojciech Adamczyk na planie. Foto. K. Wellman – Studio A

Zdj?cia rozpocz???y si? 7 kwietnia, a ich zako??czenie planowane jest 10 lipca. Role g????wne w serialu graj? m.in.: Cezary ??ak (Chudy), Piotr Pr?gowski (Marian), Micha?? ??urawski (?ukasz), Dorota Segda (Lola, ??ona Chudego), Anna Cie??lak (Sylwia), Edyta Olsz??wka (Barbara), Paulina Chapko (Kasia), Marian Dzi?dziel (szef komisariatu), Micha?? Marczewski (komisarz Rataj) i inni.

Pierwowzorem ??Chudego i jego ludzi? jest hiszpa??ski serial “Los Hombres de Paco” na licencji Imachina International Sales.
Praktycznie wszystkie serialowe obiekty znajduj? si? na warszawskiej Pradze, a wi?kszo??? zdj?? realizowana jest na jednym z nieczynnych komisariat??w policji. Na Pradze znajduje si? te?? kamienica, w kt??rej mieszka Chudy z rodzin?, przyjaci????ka Loli – ??ony Chudego ?? Barbara, a tak??e knajpa Barbary i szko??a Kasi.

Do tej pory w serialu pojawi??a si? m.in. autentyczna brygada antyterrorystyczna (w scenie napadu na bank, rozpoczynaj?cej serial), wariograf, jak r??wnie??: elementy przebrania grupy terrorystycznej, cukier puder ??graj?cy? kokain?, kopa jaj, ??nie??ywy? kot oraz wiele innych ciekawych rekwizyt??w jak np. fiolki z bardzo trudn? dla wym??wienie przez aktor??w d??um? dymienicz?, z kt??r? zwi?zane s? ciekawe historie z planu.
Emisja serialu ??Chudy i jego ludzie? planowana jest jesieni? w Telewizji Polsat.Brygada antyterrorystyczna w akcji. Foto. K. Wellman – Studio A

Zapaszamy do korzystania z naszego serwera FTP. Znajdziecie tu Pa??stwo aktualne pakiety infrmacji zwi?zanych z wybranymi produkcjami.

serwer: ftp.atmgrupa.pl
u??ytkownik: dziennikarz
has??o: atmgrupa

Dost?p przy u??yciu przegl?darki internetowej obs??uguj?cej FTP np. Microsoft Explorer.
Link: ftp://dziennikarz:[email protected]

Authors

Related posts

Top