Artystyczna Podr???? Hestii – znamy finalist??w

Artystyczna Podr???? Hestii – znamy finalist??w! – 2010-04-21

Znamy ju?? nazwiska 16 student??w, kt??rzy zakwalifikowali si? do fina??u tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podr???? Hestii. Najsilniej reprezentowane s? akademie sztuk pi?knych w Gda??sku, Warszawie i Krakowie.

Ponad stu student??w IV i V roku wydzia????w malarstwa, rze??by i grafiki akademii sztuk pi?knych z ca??ej Polski zg??osi??o swoje prace do tegorocznej, dziewi?tej, edycji konkursu Artystyczna Podr???? Hestii.

Jury w sk??adzie:

– prof. Adam Myjak, artysta rze??biarz, prof. Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie

– prof. Maciej ??wieszewski, artysta malarz, prof. Akademii Sztuk Pi?knych w Gda??sku

– Karen Gunderson, malarka z USA, wyk??adowca w szko??ach artystycznych

– Jose Luis Cueto, dziekan Katedry Malarstwa Uniwersytetu w Walencji

– Jaros??aw Flici??ski, artysta malarz

– Piotr Maria ??liwicki, prezes Grupy Ergo Hestia i pomys??odawca konkursu

wybra??o prace 16 m??odych artyst??w (w kolejno??ci alfabetycznej):

?? Marta Antoniak, Akademia Sztuk Pi?knych w Krakowie

?? Aleksandra D?bniak, Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

?? Wojciech Domagalski, Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

?? Justyna Dziechciarska, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

?? Micha?? Gdak, Akademia Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu

?? Piotr Macha, Akademia Sztuk Pi?knych w Poznaniu

?? Piotr Makowski, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

?? Katarzyna Ogonowska, Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

?? Aleksander J??zef Pawlik, Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

?? Jan Podg??rski, Akademia Sztuk Pi?knych w Krakowie

?? Aleksandra Prusinowska, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

?? Monika Smy??a, Akademia Sztuk Pi?knych w Krakowie

?? Anna ??witalska, Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie

?? Agata Wojcieszkiewicz, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

?? Anna Wypych, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

?? Marcin Zawicki, Akademia Sztuk Pi?knych w Gda??sku

Fina?? konkursu, po???czony z wernisa??em prac, odb?dzie si? 20 maja br. w Pa??stwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

hastagi na stronie:

#aleksandra prusinowska

Authors
Top