ATM Grupa wypłaci wyższą dywidendę i przeprowadzi buy back

O wypłacie wyższej – wobec wcześniejszej rekomendacji zarządu – dywidendy za rok 2011 i przeprowadzeniu buy backu zdecydowało w piątek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupy SA.

O wypłatę wyższej dywidendy wnioskował Amplico OFE, jeden z akcjonariuszy ATM Grupy SA. W efekcie spółka wypłaci 10 mln 320 tys. zł dywidendy – 0,12 zł za akcję. Pierwotnie zarząd spółki rekomendował 1,7 mln zł, czyli 0,02 zł za akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 20 sierpnia 2012 roku. ATM Grupa regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom:

za rok obrotowy 2010 wypłacono dywidendę w wysokości 15,5 mln zł, czyli po 0, 18 zł za akcję

za rok obrotowy 2009 wypłacono dywidendę w wysokości 6,88 mln zł, czyli po 0,08 zł na jedną akcję

za rok obrotowy 2008 spółka zdecydowała o wypłacie dywidendy w wysokości 13,76 mln zł, czyli po 0,16 zł na jedną akcję.

W związku ze zwiększeniem kwoty dywidendy za rok 2011, zarząd ATM Grupy przeznaczy mniejszą kwotę na skup akcji własnych w celu umorzenia czyli tzw. buy back. Dywidenda jest bowiem wypłacana z zysków bieżących i zysków zatrzymanych, a te są jednocześnie źródłem finansowania operacji skupu akcji własnych. Stąd pula na ten drugi cel została zmniejszona z 5 mln na 4,8 mln. Cena zakupu akcji nie może przekroczyć 2 zł za jedną akcję. Zarząd ATM Grupy może je nabywać w celu umorzenia do końca 2013 roku. 

Ponadto piątkowe ZWZA uchwaliło wprowadzenie programu motywacyjnego opartego o tzw. warranty, jego wprowadzenie przewidziano w ATM Grupie i spółkach zależnych. Celem projektu jest stworzenie mechanizmów motywujących członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników grupy kapitałowej spółki. W efekcie ma to zapewnić długoterminowy wzrost wartości spółki, stabilny wzrost zysku netto, stabilną kadrę menedżerską.

Authors

Related posts

Top