Belgia, Bułgaria, Dania

Historia państw świata XX i XXI wieku. Książki historyczne, godne polecenia.
Pierwsza z nich, to Belgia, auor: Józef ŁAPTOS
Kompendium wiedzy o kraju, który stanowi przykład federacyjnego funkcjonowania dwóch narodów, dwóch języków, dwóch tożsamości społecznych, różnorodności koncepcji politycznych.

Autor przedstawia szeroki obraz życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego mieszkańców Belgii od przełomu wieków XIX i XX do początków wieku XXI.

Wyd. I, form. A5, opr. brosz., s. 432, cena det. 38 zł
ISBN 978-83-7436-261-0
Wydane wspólnie z Collegium Civitas

Tadeusz CZEKALSKI

BUŁGARIA

Wyd. I, form. A5, opr. brosz., s. 376, cena det. 36 zł

ISBN 978-83-7436-252-8

Pierwsza na rynku polskim próba całościowego ujęcia dziejów Bułgarii w dwudziestym stuleciu. Autor omawia okres od proklamowania Carstwa Bułgarii (Królestwa Bułgarii) do przyjęcia tego kraju do Unii Europejskiej w 2007 r. Oprócz klasycznego wykładu historii politycznej znaczną część pracy zajmują kwestie przemian demograficzno-społecznych, a także najciekawszych zjawisk w kulturze bułgarskiej dwudziestego stulecia.

Grażyna SZELĄGOWSKA
DANIA
Wyd. I, form. A5, opr. brosz. s. 456, cena det. 40 zł
ISBN 978-83-7436-251-1
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym synteza dziejów najnowszych Danii. Autorka przedstawia szeroki obraz życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego mieszkańców Danii od przełomu wieków XIX i XX do początków wieku XXI. W książce dominują trzy wątki: budowa systemu państwa opiekuńczego w pierwszej połowie stulecia, okres II wojny światowej i problem kolaboracji oraz powstanie po 1945 r. tzw. państwa dobrobytu.

Authors

Related posts

Top