Daria Widawska i Marzena Rogalska o ksi???kach przy kawie

W otoczeniu aromatycznego zapachu ??wie??o parzonej kawy, w warszawskim Empiku Junior, odby??o si? spotkanie inauguruj?ce Z??ot? Kolekcj? Jacobs Cronat Gold.

Z??ota Kolekcja to zbi??r ksi???ek napisanych przez kobiety i z my??l? o kobietach. Pierwsze spotkanie z czytelnikami poprowadzi??a znana aktorka Daria Widawska ?? twarz Z??otej Kolekcji Jacobs Cronat Gold, kt??ra wraz z dziennikark? Marzen? Rogalsk? rozmawia??a o pierwszej ksi???ce z kolekcji – “Siostrzanych uczuciach” Ma??gorzaty Domagalik.

??Z??ota Kolekcja Jacobs Cronat Gold to naprawd? wspania??y pomys??. Kolekcja skierowana jest do kobiet, a autorkami s? wybitne pisarki. Ksi???ki s? miedzy innymi o marzeniach i poszukiwaniu w??asnej drogi. Podpowiadaj? jak zatrzyma? si? w zabieganym ??wiecie i spr??bowa? znale??? w??asne miejsce i … szcz???cie? – powiedzia??a Daria Widawska.

Wszyscy go??cie spotkania, z kubkami delikatnej i aromatycznej kawy Jacobs Cronat Gold w r?ku, z uwag? s??uchali rozmowy aktorki i dziennikarki, a potem z ochot? uczestniczyli w dyskusji na temat kobiecej przyja??ni.

Aktorka postanowi??a sprawdzi? si? w nowej roli – b?dzie recenzowa??a wszystkie ksi???ki z kolekcji Jacobs Cronat Gold. Co miesi?c spisze refleksje zwi?zane z lektur? kolejnej ksi???ki, a swoje przemy??lenia przedstawi czytelnikom, na kolejnych spotkaniach w salonach Empik w innych miastach w Polsce.

W Z??otej Kolekcji Jacobs Cronat Gold w najbli??szym czasie znajd? si?:

* “Lato przed zmierzchem” Doris Lessing ?? w kwietniu;
* “Zupa z granat??w” Marshy Mehran ?? w maju;
* “Europejka” autorstwa Manueli Gretkowskiej ?? w czerwcu.

Informacje o marce:

Jacobs jest jedn? z wiod?cych marek Kraft Foods. Jej tradycje si?gaj? Niemiec ko??ca XIX wieku, kiedy 26-letni Johann Jacobs otworzy?? w??asny sklep z kaw? w Bremie w 1895 roku.

Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold wprowadzona zosta??a na polski rynek w 1995 roku i szybko sta??a si? liderem w??r??d marek premium w segmencie kaw rozpuszczalnych. Dzi?ki wyj?tkowemu po???czeniu ??agodnego smaku z intensywnym aromatem, ka??da fili??anka kawy Jacobs Cronat Gold zapewnia niepowtarzaln? chwil? przyjemno??ci i relaksu.

Swoj? siln? pozycj? kawa Jacobs Cronat Gold zawdzi?cza wysokiej jako??ci i charakterystycznym z??otym kryszta??kom. Marka jest od 2008 roku wspierana kampani? reklamow? ??Zatrzymaj chwil??, na kt??r? sk??ada si? mi?dzy innymi spot z udzia??em aktorki Darii Widawskiej.

Kraft Foods Polska S.A.

W Polsce firma obecna jest od 1992 roku. Marki Kraft Foods w Polsce to kawy: Jacobs i Maxwell House, czekolady: Milka, Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3 Bit oraz oraz ciastka: LU GO, LU Petitki i Petitki Lubisie, Pieguski, Z??otok??ose, Pierniczki Alpejskie, Delicje i krakersy TUC. Firma Kraft Foods Polska S.A. jest liderem na rynku kawy i ciastek markowych w Polsce, zajmuj?c jednocze??nie wiod?c? pozycj? na rynku wyrob??w czekoladowych*.

*Nielsen Retail Audit – 2009 r.

Authors
Top