Konferencja szkoleniowa dla fotografów i filmowców

Fotografowie oraz filmowcy często nie zdają sobie sprawy z korzyści i możliwości, jakie mogą osiągnąć stosując istniejące instrumenty prawne. Nie trzeba być prawnikiem, aby używać sprawdzonych formuł i wzorów postępowania do ochrony własnych interesów. Powstaje jednak pytanie – skąd twórcy i artyści mają czerpać wiedzę i informacje? Skąd mają dowiedzieć się jak zabezpieczać i egzekwować swoje prawa? Jak optymalizować koszty podatkowe i koszty prowadzenia firmy?


Cel Szkolenia:


Pełny zakres wiedzy z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego czy autorskiego, który zebrany jest w kodeksach, ustawach, rozporządzeniach i opisany uzasadnieniami do wyroków sądowych posiadają tylko nieliczni eksperci w swoich dziedzinach.

Dlatego serwis www.SwiatObrazu.pl, wspólnie z serwisem www.podatki.biz organizuje pierwszą w Polsce konferencję szkoleniową dla fotografów i filmowców, której celem jest przekazanie wiedzy, jak skutecznie korzystać z przepisów prawnych dla ochrony własnych interesów. Świetną okazję do zorganizowania konferencji dały Targi Film Video Foto w Łodzi, które odbywaja się w dniach 25.03.2010 r. do 27.03.2010 r. w Łodzi.

Podczas konferencji, która odbędzie się w czwartek, 25.03.2010 r. znani eksperci prawa, a jednocześnie praktycy obsługujący na co dzień twórców i artystów omówią najczęściej występujące w rynkowych relacjach problemy prawne, oraz przedstawią ich rozwiązania.

Uczestnicy konferencji szkoleniowej zdobędą umiejętności pozwalające na właściwy dla swoich potrzeb dobór rozwiązań prawnych, na egzekwowanie prawa autorskiego w odniesieniu do swoich dzieł, oraz na optymalizację kosztów wynikających z obciążeń podatkowych. Głównym założeniem organizatorów jest stworzenie dla uczestników konferencji sieciowego środowiska informacyjnego, w którym znajdą na bieżąco aktualizowane informacje, pozwalające na pogłębianie wiedzy zdobytej w trakcie konferencji.

Wykłady, które będą treścią konferencji opracowane zostały w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, najnowsze orzecznictwo sądowe, i oczywiście wieloletnie doświadczenia wykładowców w zakresie obsługi prawnej twórców i artystów.


Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:


Konferencje kierujemy do fotografów, filmowców, prawników, pracowników firm doradczych i konsultingowych, pracowników agencji reklamowych, pracowników firm zajmujących się obrotem prawami autorskimi.


Program:


 Część I – 10.15:12.30
(10 min. przerwy 11.20 – 11.30)

Prawa autorskie fotografów i filmowców

Prawa osobiste i prawa majątkowe fotografów i filmowców
Dozwolony użytek – zakres i wyłączenia – omówienie i przykłady
Niezbędne elementy umowy dotyczącej przekazania praw
Ochrona autorskich praw majątkowych
Ochrona osobistych praw majątkowych
Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich – omówienie i przykłady
Sposób postępowania w przypadku naruszenia swoich praw
Ustalenie wysokości odszkodowania (wynagrodzenia) – omówienie i przykłady

Przerwa: 12.30:12.45

Część II – 12.45:15.00
(10 min. przerwy 13.50 – 14.00)


Zabezpieczenie praw fotografów i filmowców w umowach o świadczenie usług i
umowach o podobnym charakterze


Formy umownego zabezpieczania płatności – omówienie i przykłady

Dokumentacja niezbędna do błyskawicznego dochodzenia swoich roszczeń –
omówienie i studium przypadku

Przedsądowe egzekwowanie praw z umowy – omówienie i przykłady

Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym

Opłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 
Prawidłowe wypełnianie formularzy sądowych

Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem)
 
Przerwa 15:15.30

Część III

Sprzedaż licencji i innych praw – optymalizacja kosztów podatkowych i kosztów formalnych działalności

Działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście

    Plusy i minusy,
    Optymalizacja kosztów – studium przypadku

Optymalizacja kosztów podatkowych

    Plusy i minusy  różnych form opodatkowania
    Optymalizacja kosztów podatkowych – studium przypadku

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące przeniesienia praw do licencji i opodatkowania twórców i artystów.


 


Część IV. 17.45:18.00

Prezentacja strony internetowej: sieciowe środowisko informacji prawnej dla fotografów i filmowców


Organizator:


www.swiatobrazu.pl, www.podatki.biz


Prowadzący:


Robert Solga
Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej, zajmującej się na co dzień doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Praktyk, z doświadczeniem w obsłudze prawnej firm różnej wielkości, w tym firm zajmujących się profesjonalnie fotografią. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Doświadczony trener – autor wielu szkoleń poświęconych zagadnieniom istotnym dla prowadzących działalność gospodarczą.

Michał Gruszczyński
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje świadczenie usług dla wielu podmiotów działających na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji i doświadczonym trenerem, autorem wielu szkoleń o tematyce gospodarczej, związanej z właściwym kształtowaniem stosunków umownych. 

Piotr Kostrzewski
Prawnik, doradca podatkowy, obecnie prowadzi indywidualna praktykę. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej. Specjalizuje się w reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej we wszystkich postępowaniach kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych.

Prowadzi wiele szkoleń i seminariów z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego: m.in. “Sprzedaż praw do fotografii i innych dzieł – problemy podatkowe i ich rozwiązania”,  “Pozorność i obejście prawa”, “Opodatkowanie umów nienazwanych”, “Świadczenia nieodpłatne w praktyce”. Działalność szkoleniową prowadzi również dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego. Współpracuje m.in. z Działem Podatków i Rachunkowości Gazety Rzeczpospolitej “Dobra Firma” oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy i w Toruniu. Trener i autor w podatki.biz.
 
Romuald Gabrysz
Prezes Zarządu Taxnet Sp. z o.o., Redaktor naczelny www.podatki.biz


 


Czytaj więcej

Authors

Related posts

Top