Kulturalna jesie?? w Warszawie.

Warszawa, 11.09.2019r.

Mog??oby si? wydawa?, ??e jesie?? to smutny moment, poniewa?? ko??cz? si? ciep??e miesi?ce, dzie?? si? skraca i wszystko si? staje ponure. Nie w Warszawie. Je??eli jeste?? fanem wydarze?? kulturalnych, kochasz teatr, uwielbiasz koncerty i wszelkie wydarzenia zwi?zane z szeroko poj?t? sztuk?, oka??e si?, ??e jesie?? to Tw??j ??ywio??.
Z niecierpliwo??ci? sprawdzasz nowy repertuar teatr??w i oper? Wpad??a Ci w oko informacja, ??e Tw??j ukochany zesp???? b?dzie gra?? w Warszawie i regularnie szukasz w sieci, czy znana jest ju?? data? A mo??e ju?? masz bilety na wymarzone wydarzenie? Nawet je??eli jeste?? ??owc? okazji i szukasz bilet??w w ostatniej chwili, bo od zaplanowanych wypad??w wolisz zupe??ny spontan, kluczem do sukcesu jest dobra organizacja.
Mistrz planowania
Bez wzgl?du na to, czy wiesz o wydarzeniu z du??ym wyprzedzeniem, czy decydujesz si? z dnia na dzie??, opr??cz bilet??w, musisz mie? jeszcze, gdzie si? zatrzyma?. Na szcz???cie nie musisz si? martwi?, ??e zaskoczy Ci? koszt pokoju hotelowego ?? w Motel One, ceny s? sta??e. Bez wzgl?du na dzie?? tygodnia, por? roku i wydarzenia w stolicy, zawsze zap??acisz za pok??j tyle samo.
Ka??dy kto wpada do Warszawy z konkretnym planem do zrealizowania, wie, jak kluczowe mo??e by? po??o??enie hotelu, w kt??rym si? zatrzyma. Wyb??r miejsca, kt??re jest w dystansie spacerowym od kluczowych lokalizacji i po??o??one blisko ??rodk??w miejskiej komunikacji, pozwoli oszcz?dzi? czas i pieni?dze, a tak??e umo??liwi przy okazji zwiedzanie miasta. Po??o??enie Motel One przy kultowej ul. Tamka, b?d?cej kulturowym i turystycznym centrum, gwarantuje nie tylko fantastyczne widoki z okien pokoju, ale r??wnie?? poczucie rytmu Warszawy i jej prawdziwego charakteru. Bliska odleg??o??? do dw??ch stacji metra, pozwoli sprawnie porusza? si? po ca??ym mie??cie.
A wisienk? na torcie najlepiej zaplanowanego wypadu jest?? kr??lewski wypoczynek w pi?knym otoczeniu. Motel One oferuje luksus w cenie przyst?pnej dla ka??dego. We wszystkich 333 pokojach go??cie znajd? niezwykle komfortowe ??????ka z materacami spr???ynowymi, kt??re gwarantuj? dobry sen i komfortowy wypoczynek. Chocia?? pokoje s? niewielkie, zapewniaj? wszystkie niezb?dne elementy wyposa??enia w najwy??szej jako??ci: po??ciel wykonan? w 100% z egipskiej bawe??ny oraz r????norodno??? mi?kkich i twardych poduszek. Nowoczesne ??azienki z designersk? granitow? i szklan? armatur? w po???czeniu z wygodnym natryskiem, lustrem do makija??u, ekologicznymi kosmetykami pod prysznic i luksusowymi r?cznikami, sprawiaj?, ??e go??cie czuj? si? komfortowo jak w domu. Du??y 43-calowy p??aski telewizor LG z systemem Smart TV, ekskluzywne lampy Tolomeo Artemide, wieszaki i p????ki do przechowywania oraz wygodne, sk??rzane fotele Freifrau dope??niaj? wystr??j.

O Grupie Motel One:
Like the Price. Love the Design ?? Motel One jest wielokrotnie nagradzan? grup? designerskich hoteli w przyst?pnej cenie, kt??ra zaj???a wysok? pozycj? w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Czechach, Holandii i Szwajcarii, oferuj?c go??ciom 60 hoteli i oko??o 16 500 pokoi (stan z 30 wrze??nia 2017 r.). Zar??wno specjali??ci bran??owi, jak i go??cie ceni? sobie niezwyk??e po???czenie wyposa??enia wysokiej jako??ci, ekskluzywnego designu, wysokich standard??w obs??ugi, a tak??e najdogodniejszej lokalizacji w centrach miast po atrakcyjnych cenach.
Firma zosta??a za??o??ona w 2000 roku, a jej siedziba g????wna mie??ci si? w Monachium. W trzecim kwartale 2017 r. grupa osi?gn???a obroty na poziomie 110 mln EUR, a wska??nik ob??o??enia wyni??s?? 79,4%.
Wi?cej informacji mo??na uzyska? pod adresem www.motel-one.com

Authors
Top