Muzyczne otwarcie ??wi?ta Miasta. VI edycja ??wi?ta Muzyki

Dwadzie??cia siedem punktów muzycznych w przestrzeni Starego Miasta, koncerty w instytucjach kultury, pubach, restauracjach i na ulicach. Do toru??skiej edycji ??wi?ta Muzyki do???czaj? w tym roku warszawianki: Malwina Kusior, znana z musicali „Taniec wampirów” Romana Pola??skiego i „Les Miserables” oraz ??piewaj?ca saksofonistka Lena Romul.

        ??wi?to Muzyki, znacz?ce mi?dzynarodowe wydarzenie artystyczne, obchodzone w ponad trzystu miastach, w stu krajach i na pi?ciu kontynentach, w Toruniu odby??o si? po raz pierwszy w 2007 roku. Pomys??odawc? ??wi?ta Muzyki by?? Marcel Landowski, francuski kompozytor polskiego pochodzenia. Pierwsza edycja wydarzenia odby??a si? w 1982 roku w Pary??u – Jack Lang ówczesny minister kultury w rz?dzie Françoise Mitteranda zaproponowa?? muzykom amatorom uliczne wyst?py. Sukces ??wi?ta przekroczy?? naj??mielsze oczekiwania. Na ulicach, w kawiarniach, na placach i w klubach koncertowa??o ponad tysi?c muzyków. Rok pó??niej ??wi?to Muzyki ogarn???o ca??y Pary??.

       Teegoroczne ??wi?to Muzyki  rozpocznie si? o godz. 17.00 Hejna??em Torunia zagranym na Balkonie Ratusza Staromiejskim. Muzycznych koncertów b?dzie mo??na pos??ucha? m.in. pod ?ukiem Cezara, w Muzeum Etnograficznym, na Rynku Staromiejskim, na skrzy??owaniu ulic Wielkie Grabary i Królowej Jadwigi, w klubach Kontrapunkt, Bunkier, Tratwa, w Cafe Dra??e. Na ulicy Browarnej odb?dzie si? pokaz uczestników muzycznych warsztatów, z m??odzie??? wyst?pi? beat boxer Grajek i Tomasz Cebo.

      „W tym roku nietypowe koncerty zagraj?: hip – hopowy zespó?? Czill, który wyst?pi w Areszcie ??ledczym oraz Orkiestra D?ta Zespo??u Szkó?? Samochodowych, która zagra dla pacjentów Szpitala Miejskiego” – zapowiada Tomasz Kowalski, koordynator ??wi?ta Muzyki.

       Niew?tpliw? atrakcj? tegorocznej edycji b?d? koncerty Malwiny Kusior i Leny Romul, które zagraj? w ogródku pubu Koniec ??wiata na ulicy Podmurnej. Malwina Kusior przygotowuje si? do wydania swojego debiutanckiego albumu z pogranicza rocka, popu i r&b. Natomiast, Lena Romul ??piewaj?ca saksofonistka, znana z programu „Mam Talent”, odwa??nie eksperymentuje z ró??nymi gatunkami muzycznymi: wychodz?c od popu, czerpie z brzmie?? d’n’b, dub, house czy nu-jazz. Program ??wi?ta Muzyki dost?pny jest w serwisie internetowym www.swietomuzyki.pl

hastagi na stronie:

#www matriks pl

Authors

Related posts

Top