Projekt ATM Grupy otrzymał europejską dotację PARP

ATM Grupa – największy niezależny producent programów telewizyjnych – zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dotację projektu „Kompleksowo wyposażone nowoczesne studio filmowo-telewizyjne do produkcji w technologii XDCAM – HD”.

Wartość projektu ATM Grupy, który opiera się na rozbudowie zaplecza produkcyjnego wynosi 61,8 mln złotych, natomiast dotacja PARP przyznana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw stanowi 50% całej kwoty i opiewa na prawie 31 mln złotych.

Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw będzie stanowić zwrot kosztów poniesionych przez ATM Grupę w ramach inwestycji związanych z zakończoną już budową studia w Bielanach Wrocławskich, zakupem wozu HD, który trafi do spółki w styczniu 2009 roku oraz sprzętu telewizyjnego, w tym kamer, oświetlenia czy projektorów wykorzystywanych przy realizacji produkcji telewizyjnych. Kwota dotacji zostanie przekazana pod warunkiem zakończenia i prawidłowego rozliczenia projektu. Ostateczna decyzja PARP-u znana będzie w drugim kwartale 2009 roku.
„Podstawowym założeniem naszej strategii jest stały rozwój ATM Grupy. Fakt, że nasze działania zostały docenione przez tak znaczący podmiot, jakim jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to dla spółki duże wyróżnienie. Dzięki dotacji będziemy mogli zwiększyć ilość środków przeznaczonych na kolejne inwestycje, a także na realizację następnych produkcji w jeszcze lepszej jakości, przy wykorzystaniu najnowszych technologii telewizyjnych. Ponadto, jesteśmy przekonani, że wsparcie PARP wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy, jako godnego zaufania partnera biznesowego” – mówi Maciej Grzywaczewski, wiceprezes ATM Grupa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.
Działania podejmowane przez zarząd ATM Grupy ukierunkowane są na dynamiczny rozwój spółki i umacnianie pozycji największego prywatnego producenta telewizyjnego. Potwierdzeniem są wyniki finansowe uzyskane przez ATM Grupę w 2008 roku. Grupa Kapitałowa ATM uzyskała po trzech kwartałach 2008 roku przychody w wysokości 83,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto po III kwartałach 2008 roku ukształtował się na poziomie 15,2 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 18,2%. W samym III kwartale 2008 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 33,3 mln zł, co stanowi w porównaniu z III kwartałem 2007 roku wzrost aż o 41,1%. Zysk netto wyniósł 5,3 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w III kwartale 2007 roku o 23,5%.

Dodatkowych informacji udzielają:
GENESIS PR
Eliza Misiecka, Katarzyna Szafader, Karolina Bałachowicz
Tel. (22) 327 16 90, (607) 373 273

Authors

Related posts

Top