Sezon og??rkowy w pe??ni, pora wi?c na dobr? ksi???k? na lato! Lista bestseller??w ksi???kowych

Warszawa, 16 lipca 2014 r.

Wakacyjne hity ksi???kowe z empik.com

Sezon letni rozpocz??? si? na ca??ego, a wraz z nim nasta?? czas planowania urlop??w i wypad??w weekendowych. Niezale??nie od tego, czy wybieracie si? w g??ry, nad morze czy do miasta pe??nego zabytk??w, nie zapomnijcie zabra? ze sob? podstawowego wyposa??enia urlopowicza – dobrej ksi???ki!

Lista bestseller??w ksi???kowych
Na podstawie danych sprzeda??y na empik.com z ostatnich 7 dni:

1. Wyspa na prerii
Cejrowski Wojciech
http://www.empik.com/wyspa-na-prerii-cejrowski-wojciech,p1097731987,ksiazka-p

2. Ten m???czyna. Tom 5. Jego wyznania
Malpas Jodi Ellen
http://www.empik.com/ten-mezczyna-tom-5-jego-wyznania-malpas-jodi-ellen,p1097600553,ksiazka-p

3. Zdrada
Coelho Paulo
http://www.empik.com/zdrada-coelho-paulo,p1097113127,ksiazka-p

4. Wozi??am arabskie ksi???niczki
Larson Jayne Amelia
http://www.empik.com/wozilam-arabskie-ksiezniczki-larson-jayne-amelia,p1096709839,ksiazka-p

5. Czesa??am ciep??e kr??liki
Zaborek Dariusz
http://www.empik.com/czesalam-cieple-kroliki-zaborek-dariusz,p1095089163,ksiazka-p

6. Dziewczyny z powstania
Herbich Anna
http://www.empik.com/dziewczyny-z-powstania-herbich-anna,p1095152380,ksiazka-p

7. Uczta dla wron. Cienie ??mierci
Martin George R. R.
http://www.empik.com/uczta-dla-wron-cienie-smierci-martin-george-r-r,2292695,ksiazka-p

8. Trzepotanie jego skrzyde??
Hoffman Paul
http://www.empik.com/trzepotanie-jego-skrzydel-hoffman-paul,p1097666780,ksiazka-p

9. Nigdy nie gasn?
Bracken Alexandra
http://www.empik.com/mroczne-umysly-wyzwanie-bracker-alexandra,p1098762683,ksiazka-p

10. Pan Mercedes
King Stephen
http://www.empik.com/pan-mercedes-king-stephen,p1095304637,ksiazka-p

Wbrew tezom, kt??re g??osz? ??e Polacy ju?? nie czytaj?, 74 proc. os??b bior?cych udzia?? w ubieg??orocznym sonda??u Polskiej Izby Ksi???ki wskaza??o czytanie ksi???ek jako najbardziej warto??ciowy spos??b sp?dzania wolnego czasu. Nawet je??eli preferujecie wyjazd wakacyjny w stylu aktywnym, z pewno??ci? znajdziecie chwil? na relaks z ulubion? ksi???k?.
Podpowiadamy, jakie tytu??y warto ze sob? zabra? w podr????nej torbie lub walizce – z pewno??ci? Was nie rozczaruj?.

??Zdrada? Paulo Coelho
Najnowsza ksi???ka Paulo Coelho od czasu premiery nieprzerwanie utrzymuje si? na pierwszym miejscu listy bestseller??w empik.com. Autor po raz kolejny porusza ponadczasowy temat d???enia do szcz???cia.

Cena (wersja papierowa) 29,49 z??: http://www.empik.com/zdrada-coelho-paulo,p1097113127,ksiazka-p
Cena (ebook) 29,99 z??: http://www.empik.com/zdrada-coelho-paulo,p1097801912,ebooki-i-mp3-p

??Syn? Jo Nesbo
Powie??? uwa??ana za najwi?ksze arcydzie??o Jo Nesbo, mistrza norweskich krymina????w. Ksi???ka trzyma w napi?ciu od pierwszej do ostatniej strony, nie pozwalaj?c czytelnikowi na cho?by chwile wytchnienia i nudy.

Cena (wersja papierowa) 29,49 z??: http://www.empik.com/syn-nesbo-jo,p1096714743,ksiazka-p
Cena (ebook) 27,49 z?? http://www.empik.com/syn-nesbo-jo,p1098860268,ebooki-i-mp3-p

??Zagubione niebo? Katarzyna Grochola
Mi??o??niczek Katarzyny Grocholi nie trzeba przekonywa? do tej lektury. Najnowsza powie??? autorki to ciep??a, m?dra i pe??na humoru opowie???, kt??ra przypomina, ??e cuda si? zdarzaj?, a ??eby ich do??wiadczy?, wystarczy w nie uwierzy?.

Cena (wersja papierowa) 29,99 z??: http://www.empik.com/zagubione-niebo-grochola-katarzyna,p1095363481,ksiazka-p
Cena (ebook) 29,49 z??: http://www.empik.com/zagubione-niebo-grochola-katarzyna,p1099219610,ebooki-i-mp3-p

??Gwiazd naszych wina? Green John
Niezwykle odwa??na, ambitna, wnikliwa, wzruszaj?ca, a przy tym pe??na humoru powie??? Johna Greena, kt??ra doczeka??a si? r??wnie?? ekranizacji. Ksi???ka o ??yciu, marzeniach, pragnieniach, t?sknotach i mi??o??ci… r??wnie?? mi??o??ci do ksi???ek.

Cena (wersja papierowa) 31,99 z?? http://www.empik.com/gwiazd-naszych-wina-green-john,p1095464090,ksiazka-p
Cena (ebook) 29,49 z??: http://www.empik.com/gwiazd-naszych-wina-green-john,p1098727927,ebooki-i-mp3-p

??Ten jedyny? Giffin Emily
Emily Giffin nie bez powodu bywa nazywana wsp????czesn? Jane Austen. W najnowszej ksi???ce, w typowy dla siebie spos??b, stara si? pogodzi? mi??o??? i lojalno???. Niezwyk??a opowie???, kr??luj?ca na listach bestseller??w ca??ego ??wiata, porywa r??wnie?? polskie czytelniczki.

Cena (wersja papierowa) 34,49 z??: http:/www.empik.com/ten-jedyny-giffin-emily,p1096712824,ksiazka-p

Grand

Gwiazd_naszych_wina

Pan_Mercedes

Syn

Ten_jedyny

Zagubione_niebo

Zdrada

Wielbiciele okazji znajd? zawsze ksi???ki w cenach od 3,99 z?? na stronie po??wi?conej okazjom empik.com: www.empik.com/okazje-empik

??yczymy udanych wyjazd??w i… udanej lektury!

***
Empik.com to sklep internetowy dzia??aj?cy na polskim rynku od 1998 roku. W szerokiej ofercie znajduj? si?: ksi???ki, muzyka, filmy, gry, elektronika, zabawki, multimedia, sport, kontent digital, gad??ety oraz perfumy. Empik.com jest liderem bran??y i znajduje si? w czo????wce najcz???ciej odwiedzanych witryn e-commerce w Polsce.

Zar??wno www.empik.com, jak i sklepami internetowymi, www.smyk.com, www.empikfoto.pl
i www.empiktravel.pl – zarz?dza sp????ka E-commerce Services, nale???ca do sp????ki
Empik Media & Fashion S.A., notowanej na Gie??dzie Papier??w Warto??ciowych w Warszawie.

Authors
Top