Sprostowanie

                                                                                                Warszawa,18 czerwca 2012 r.

Sz. P. Tomasz Wróblewski
Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”

 

     W imieniu zarządu ATM Grupy SA proszę o sprostowanie błędów i nieścisłości w artykule „Mniej młodych przed telewizorami”,autorstwa Pani Kamili Baranowskiej, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 6 czerwca br., na str. A3. Dotyczą one spadku widowni „Rancza” i „Ojca Mateusza” (obie produkcje realizująkolejno Studio A i Baltmedia, należące do ATM Grupy). Autorka podała m.in. : Serial „Ranczo” w TVP oglądało średnio o 1,1 mln widzów mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 49 proc.. Drugi pod względem odsetka utraconych widzów jest w telewizji publicznej Tomasz Lis ze swoim publicystycznym show (46 proc. spadku), a trzeci serial „Ojciec Mateusz”(44 proc. spadku).Na tej podstawie przygotowała takżewykresy oglądalności ilustrujące tezy tekstu. Pod wykresem Pani Baranowska poinformowała, że: Wykres pokazuje wyniki osiągane przez wybrane programy wiosną 2012 i 2011 roku na podstawie średniej oglądalności minutowej w grupie widzów w wieku 16-49 lat. Pod uwagę wzięto wyniki wszystkich emisji: i premierowych, i powtórek.

Ztej wadliwej metodologii przyjętej przez Autorkę wynikają błędne wnioski na temat spadku oglądalności „Rancza” i Ojca Mateusza”. Dziennikarka w swoich wyliczeniach jednakowo potraktowała wyniki oglądalności dla premier i powtórek, nie uwzględniła zmian godzin emisji powtórek obu seriali, a tym samym nie porównuje analogicznych okresów, co jest standardem na rynku. Bez tego żaden fachowiec nie przygotuje wiarygodnych i rzetelnych analiz. Śledząc rynkowe analizy od wielu lat, nigdy nie spotkaliśmy się z tym, by porównywano wyniki oglądalności premier programów z ich powtórkami, bo jest to błędem logicznym. Wadliwym bowiem jest sumowanie i porównywanie wyników różnych pasm, stąd analizy przygotowuje się osobno dla premier i osobno dla powtórek.Ponadto w przypadku „Rancza” Pani Baranowska nie zaznaczyła, że wiosną 2011 serial nie miał powtórek, a wiosną 2012 miał powtórki w poniedziałki i czwartki. Pominęła także wyniki 13 odcinka „Rancza”  emitowanego 5 czerwca 2011 roku. Z kolei licząc spadek  widowni „Ojca Mateusza” prawdopodobnie nie zauważyła, że w 2011 roku powtórki serialu były tylko w niedzielę, a w2012stacja  emitowała jej dwukrotnie – w środę i w sobotę. Istotnym jest chociażby, że widownia w tym samym paśmie (17.30-18.20) w niedzielę jest trzykrotnie większa niż w soboty. Większaliczba powtórek w sezonie 2012obniża średnią widownię.

Gdyby Pani Baranowska wyliczyła widownię zgodnie ze standardami przyjętymi na rynku, to musiałaby podać na przykład, że premierowe odcinki serialu „Ranczo” w sezonie 2011, w grupie 16-49 miały średnio 2,2mlnwidzów(dane za Nielsen AudienceMeasurement), a w sezonie 2012 – 2,0 mln, co oznacza spadek zaledwie o 11 proc..Natomiast premierowe odcinki serialu „Ojciec Mateusz” wiosną 2011 w grupie 16-49 oglądało średnio 1,7 mln Polaków, a wiosną 2012 – 1,5 mln, co daje spadek o 12 proc..W załączeniu przesyłamy szczegółowe wyliczenia, z których to wynika.

Błędne wyliczenia Pani Branowskiej są krzywdzące, godzą w wizerunek ATM Grupy oraz narażają spółkę na straty. Zwłaszcza, że zarówno „Ranczo” jaki „Ojciec Mateusz” należą do pierwszej piątki najlepiej oglądanych polskich seriali.Dlatego proszę o niezwłoczne skorygowanie na łamach, w miejscu, w którym wcześniej podano błędneinformacje. W sprostowaniu należy podać:

W artykule „Mniej młodych przed telewizorami”, autorstwa Pani Kamili Baranowskiej, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 6 czerwca br., na str. A3, wyliczenia przygotowane zostały niezgodnie z przyjętymi standardami rynku –zsumowano wyniki wszystkich emisji, zarówno premier i powtórek, czyli różnych pasm, co jest błędem logicznym. Nie uwzględniono także wszystkich emisji premier („Ranczo” 5 czerwca, 2011 roku), zmian godzin emisji oraz braku lub większej ilości powtórek („Ranczo” i „Ojciec Matusz”).W efekcie zaniżono spadek oglądalności „Rancza”(49 proc.)i „Ojca Mateusza” (44 proc.) w grupie 16-46 w 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. Według prawidłowych wyliczeń, na podstawiedanych Nielsen AudienceMeasurement, widownia premierowych odcinków serialu „Ranczo” w grupie 16-49, w stosunku do analogicznego okresu spadła o 11 proc.. Natomiast w przypadku „Ojca Mateusza”, widownia premierowych odcinków w grupie 16-49, spadła w 2012 w stosunku do analogicznego okresu ubr. o 12 proc..

 

 Z poważaniem

Magdalena Łukasiuk
Communications Manager
ATM Grupa S.A.

Authors

Related posts

Top