Tag Archives: Rada Nadzorcza

Grupa Kapitałowa ATM: wyniki finansowe w 2012 roku

Grupa Kapitałowa ATM: wyniki finansowe w 2012 roku

ATM Grupa SA zakończyła 2012 rok zyskiem w wysokości – 1,75 mln zł (w 2011 roku  zysk wyniósł – 1,13 mln zł), w związku z czym Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują wypłatę dywidendy w maksymalnej wysokości  tj. 2 grosze za akcję.…
Top