Tag Archives: wyniki

Grupa ATM: wyniki finansowe za I półrocze 2012 roku

Przychody Grupy Kapitałowej ATM – największego niezależnego producenta programów telewizyjnych i filmów – w I półroczu 2012 roku wyniosły 49,7mln zł i były o 4,6proc. mniejsze niż w tym okresie ub.r. Spółka raportuje zysk operacyjny (spadek o 106,3 proc.) i zysk netto (spadek o 76,4proc.).…

Sprostowanie

Warszawa,18 czerwca 2012 r. Sz. P. Tomasz Wróblewski Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”        W imieniu zarządu ATM Grupy SA proszę o sprostowanie błędów i nieścisłości w artykule „Mniej młodych przed telewizorami”,autorstwa Pani Kamili Baranowskiej, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 6 czerwca br., na str. A3.…

ATM Grupa: wyniki finansowe po IV kwartałach 2011

Grupa Kapitałowa ATM – największy niezależny producent programów telewizyjnych i filmów w Polsce – narastająco po czterech kwartałach 2011 roku zanotowała przychód w wysokości 115,34 mln zł, co w porównaniu z wcześniejszym rokiem stanowi wzrost o milion złotych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,1 mln zł, natomiast EBITDA 21,1 mln zł.…

ATM Grupa: wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku

Grupa Kapitałowa ATM – największy niezależny producent programów telewizyjnych i filmów w Polsce – uzyskała w III kwartale 2011 skonsolidowany zysk netto na poziomie 2,8 mln zł, co daje wzrost o 101,1 proc. względem analogicznego okresu 2010 roku. W III kwartale 2011 roku skonsolidowane przychody ATM Grupy osiągnęły wartość 29,74 mln zł.…
Top