TALLIN W D?WI?KACH IBIS MUSIC!

KOMUNIKAT PRASOWY – TALLIN, 02.12.2019

TALLIN W D?WI?KACH IBIS MUSIC!

Znana ze swojej pasji do muzyki, marka ibis nie przestaje wspiera? wschodz?cych artyst??w w rozwoju ich muzycznej kariery. W zesz??y pi?tek, 29 listopada na scenie hotelu ibis Tallinn Center wyst?pi??a esto??ska artystka Anna Kaneelina. W wydarzeniu wzi???y udzia?? lokalne media, celebryci i influencerzy z ca??ej Europy, w tym tak??e z Polski. To kolejne, po serii koncert??w ibis MUSIC 2019 muzyczne wydarzenie, kt??re zapowiada przysz??oroczn? kampani? marki.

MAGNETYZUJ?CY KLIMAT ESTONII

Cho? tegoroczna kampania ibis MUSIC zako??czy??a si? w sierpniu na scenie Sziget Festival 2019, to pasja do muzyki marki nie przemija. Tym razem lokalne d??wi?ki rozbrzmia??y w stolicy Estonii, w niedawno otwartym hotelu ibis Tallinn Center. Na hotelowej scenie wyst?pi??a Anna Kaneelina, artystka znana z magnetyzuj?cych i eterycznych d??wi?k??w zaczerpni?tych ze ??wiata natury. Po tym muzycznym performance scen? przej???o DJ-duo HOL. To pierwszy tego typu koncert w Tallinie, kt??ry jest jednocze??nie zapowiedzi? przysz??orocznej kampanii marki ibis. W imprezie wzi?li udzia?? miejscowi go??cie, tacy jak m.in. Anni i Tomi Rahula, Inga Tislar, Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik i Anett Kulbin. Nie zabrak??o tak??e go??ci i influencer??w z ca??ej Europy, w??r??d nich: youtuberka Nadia D??ugosz (@nadiowa), Hanna Iluszczenko (@ihanio) z Polski czy Poussine (@poussine) i Valeriane (@valoumodeuze) z Francji.

Hotele ibis na ca??ym ??wiecie maj? jeden cel ?? sprawi?, aby go??cie poczuli si? jak w domu. Pozwala to osi?gn?? przytulna atmosfera w ka??dym z naszych obiekt??w, kt??ra w po???czeniu z muzyk?, tworzy wyj?tkowy nastr??j. Muzyka to nasza pasja, dlatego chcemy si? ni? dzieli? ze wszystkimi, kt??rzy nas odwiedzaj? oraz wspiera? m??odych artyst??w ?? wyja??nia Madis Laid, dyrektor generalny hotelu ibis Tallinn Center.

Zdj?cia z wydarzenia autorstwa Martina Dremljuga mo??na obejrze? na stronie internetowej https://www.ibis-music.com.

Z PASJ? DO MUZYKI

ibis MUSIC to mi?dzynarodowa kampania muzyczna, kt??r? marka ibis organizuje w swoich hotelach na ca??ym ??wiecie, we wsp????pracy ze Spotify i Sony UK 4th Floor. Celem kampanii jest wsparcie wschodz?cych artyst??w w rozwoju muzycznej kariery i promocja miejscowych d??wi?k??w poprzez organizacj? koncert??w z muzyk? na ??ywo. W ramach akcji przeprowadzonej w bie???cym roku, na hotelowych scenach w 17 krajach wyst?pi??o blisko 90 muzyk??w, kt??rzy zagrali w sumie w 44 kameralnych koncertach. Fina??em konkursu by?? festiwal Sziget 2019, na kt??ry trafi??a 9 zwyci?zc??w, w tym tak??e reprezentant Polski ?? krakowski sekstet So Flow. Zwyci?zc? tegorocznej rywalizacji zosta??a hiszpa??ska artystka Maria Yfeu, kt??ra mia??a szans? na udzia?? w specjalnych warsztatach mentorskich siedzibie g????wnej Sony Music w Londynie. Marka ibis ju?? szykuje kontynuacj? kampanii na przysz??y rok.

PIERWSZY W ESTONII

Otwarty w po??owie bie???cego roku ibis Tallin Center jest pierwszym hotelem marki w Estonii. Obiekt oferuje go??ciom 190 nowoczesnych i przytulnych pokoi, sal? konferencyjn? dla 50 os??b oraz bar Charlie??s Corner serwuj?cy warzone na miejscu piwa rzemie??lnicze. Hotel jest jednocze??nie pierwszym obiektem zaprojektowanym z nowego stylu wystroju marki ?? AGORA. Dzi?ki temu charakteryzuje si? modu??ow? i elastyczn? koncepcj? wn?trz z wykorzystaniem industrialnych element??w, kt??re przez swoj? prostot? tworz? przestrze?? zach?caj?c? do spo??ecznej interakcji ?? tak aby go??cie czuli si?, jak u siebie. Od lotniska obiekt dzieli zaledwie 10 minut jazdy samochodem. Do Starego Miasta, wpisanego na list? ??wiatowego dziedzictwa UNESCO, mo??na dotrze? w zaledwie 20 minut spacerem.

O marce ibis

Od 1974 roku ibis jest innowacyjn? mark?, kt??ra prezentuje otwarte podej??cie, a w swoich hotelach ka??demu go??ciowi zapewni serdecznie powitanie. Hotele ibis to miejsca sprzyjaj?ce nawi?zywaniu relacji, nowocze??nie zaaran??owane wn?trza, bary sprzyjaj?ce relaksowi, restauracje oferuj?ce elastyczne rozwi?zania oraz pasja dla nowych gatunk??w muzyki. Podr????ni i lokalni mieszka??cy do??wiadcz? t?tni?cej ??yciem atmosfery, a w hotelu poczuj? si? jak w domu. Dzi?ki powitaniu, mobilnemu zameldowaniu, wyselekcjonowanym listom utwor??w, a tak??e wyj?tkowym koncertom wschodz?cych muzyk??w, ibis ka??demu u??atwi podr????owanie, sprawi ??e jest ono przyst?pne cenowo, jak r??wnie?? przyjemne. Ponad 1 200 hoteli oraz 150 000 pokoi w ponad 65 krajach, sprawia ??e ibis jest ??wiatow? mark? w??r??d hoteli klasy ekonomicznej. Ibis to cz??onek Accor, ??wiatowej grupy wiod?cej prym w zakresie go??cinno??ci, oferuj?cej wyj?tkowe i niezapomnianie do??wiadczenia z pobytu w 4 900 hoteli, willi i dom??w, w ponad 100 krajach.

Authors
Top