Tancerze – pokaz przedpremierowy

W minion? sobot? w nowym studio ATM Grupa S.A. odby?? si? pokaz przedpremierowy pierwszego odcinka serialu Tancerze pt. ?Pierwsze kroki? w re??yserii Bruce??a Parramore??a i Barbary Borka??y. W??r??d zaproszonych go??ci opr??cz aktor??w i tw??rc??w by?? Prezydent Wroc??awia Rafa?? Dutkiewicz.
Widzowie b?d? mogli zobaczy? pierwszy odcinek serialu ju?? 4 kwietnia w sobot? o godzinie 20:05 na antenie programu drugiego TVP. Po obejrzeniu pierwszego odcinka, go??cie jednog??o??nie orzekli, i?? serial jest wyj?tkowy i zdob?dzie wielu fan??w. Taneczno muzyczny charakter serialu z pewno??ci? wyr????nia go na tle obecnej oferty serialowej.

Pokaz swoj? obecno??ci? u??wietnili re??yserzy Bruce Parramore i Barbara Borka??a, Aktorzy – Katarzyna Cichopek, Katarzyna Glinka, Miros??aw Baka, Natalia Lesz, Sebastian Fabija??ski, Karolina Szyman??ka, Kamil Czarnecki, Dorota Czaja, Leszek Stanek; Dyrektor TVP2 – Wojciech Pawlak; Producenci – Dorota Ko??micka, Tomasz Kurzewski i Dorota Kurzewska .

Przybyli go??cie mogli obejrze? gigantyczn? scenografie pi?trow?, wybudowan? w niespe??na dwa miesi?ce, o powierzchni ponad 2000 m kw. obejmuj?c? mi?dzy innymi sale taneczn?, teatraln?, pok??j nauczycielski. Zaprezentowane zosta??y uk??ady choreograficzne w wykonaniu aktor??w ?? tancerzy, kt??re to widzowie b?d? mogli obejrze? w kolejnych ods??onach na antenie telewizji. Dziennikarze du??o czasu po??wiecili rozmowom z m??odymi aktorami, kt??rzy s? odkryciami tw??rc??w serialu. O ich wyborze niejednokrotnie zadecydowa?? talent aktorski oraz taneczno muzyczny. Pokaz pierwszego odcinka serialu zosta?? nagrodzony du??ymi brawami. Mamy nadziej?, ??e podobnie jak go??ciom na prapremierze serial spodoba si? widzom.

OG??LNE INFORMACJE O SERIALU

TANCERZE
Emisja: sobota: godz. 20:05, TVP 2
Nowo???: od 4 kwietnia (20 odcink??w)
Producent Wykonawczy: ATM GRUPA

Pierwszy serial taneczno muzyczny w Polsce. ??Tancerze? – to energetyczna, wzruszaj?ca i pi?kna opowie??? o uczniach presti??owej akademii sztuk scenicznych, kt??rych ???czy jedno – pasja do ta??ca, ??piewu i muzyki. To ambitni, utalentowani, m??odzi ludzie, pragn?cy odmieni? sw??j los, urzeczywistni? marzenia, zdoby? to, co nie??miertelne ?? S?AW?.
??Tancerze? to serial pe??en napi?cia pomi?dzy mi??o??ci?, ambicj?, determinacj?, a wyrzeczeniami. Dotyczy to zar??wno uczni??w, jak i profesor??w akademii. Wszyscy oni zmagaj? si? z przeciwno??ciami losu. Ka??dy z nich musi sobie odpowiedzie? na pytanie: Ile jeszcze jestem w stanie po??wi?ci? dla kariery?
Fabu??a ma przebieg dwutorowy. Bohaterami s? uczniowie pierwszego roku, m??odzie?? w wieku 18-22 oraz nauczyciele akademii, 30-latkowie, ale te?? osoby starsze np. kierownictwo akademii. Taka forma fabu??y sprawia, ??e serial jest atrakcyjny zar??wno dla m??odego widza jak i doros??ego.
Akcja serialu odbywa si? we Wroc??awiu, w jego rozpoznawalnych przestrzeniach Specjalnie na potrzeby serialu zbudowana zosta??a gigantyczna scenografia o powierzchni ponad 2000 m kw. obejmuj?ca mi?dzy innymi sale taneczn?, teatraln?, pokoje nauczycielskie i akademik w kt??rym mieszkaj? studenci.
Inspiracj? formatu hiszpa??skiego UPA na podstawie, kt??rego produkowana jest polska wersja, by?? ameryka??ski serial ??Fame? (1982-1987)
Zdobywca 3 nagr??d Golden Globe, jedna w kategorii Najlepszy Serial
Zdobywca 11 innych nagr??d telewizyjnych Emmy oraz 35 nominacji.

hastagi na stronie:

#yourls endinahosting com

Authors

Related posts

Top