Wielka latynoska impreza charytatywna

ARTY??CI DLA MUZYKA – RAZEM DLA RENELLA!

Wyj?tkowy event dla wyj?tkowego cz??owieka.
Fantastyczne koncerty i pokazy, dla fantastycznego wokalisty i gitarzysty.
Arty??ci Latynoscy i Polscy, zwi?zani z Warszawsk? scen? muzyczn? ju?? 28.02.2015 po???cz? swe si??y, ??eby wesprze? przyjaciela w walce z rakiem.
Wszyscy wyst?pi? charytatywnie, a doch??d ze sprzeda??y bilet??w w ca??o??ci zostanie przeznaczony na eksperymentalne leczenie Renella Valdes Cepero.

Kochani! Jedyne co musicie zrobi? – to by? i doskonale si? bawi? razem z nami.
To takie ??atwe pomaganie, prawda?
Jeszcze nigdy na jednej scenie, podczas jednego eventu nie spotka??o si? tyle gwiazd latynoskiego ??wiata artystycznego.
Dlaczego spotykamy si? tym razem? Bo wszyscy kochamy Renella, kt??ry jest nie tylko doskona??ym muzykiem.
Renell jest naszym przyjacielem, nasz? najbli??sz? rodzin?!

Wyst?pi? niekwestionowane gwiazdy muzycznej i tanecznej sceny latynoameryka??skiej:
Rey Ceballo & Tripulacion Cubana
Marita ALBAN Juarez Quartet
Recicla-g en Cuero
Magda Navarrete
Blue Caf?
SalsaCentral
Ritmodelia
Ritmo Bloco
Afro Carnaval – Carnaval Stars
Jorge Avila

To b?dzie najlepiej wydane 25 z?? w Waszym ??yciu, a do tego – ratuj?ce ??ycie wspania??ego cz??owieka!

28.02.2015 godz. 20:30
Studio i klub Salsa Libre
ul. Przasnyska 6b, wej??cie C, I pi?tro
Warszawa
http://www.salsalibre.pl/

Do???czajcie do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1541394692798156/?source=1

Authors
Top