ZWZA ATM Grupy zdecydowało o wyższej dywidendzie

W dniu 15 czerwca 2009 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy – największego niezależnego producenta programów telewizyjnych – zdecydowano o wypłacie dywidendy w wysokości 0,16 zł na jedną akcję (wobec planowanych 0,12 zł). Zarząd spółki przeznaczy na ten cel 95% zysku jednostkowego za 2008 rok, czyli 13,76 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, natomiast dzień wypłaty przypada w dniu 14 lipca 2009 roku.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy – oprócz decyzji o wypłacie dywidendy – zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej i zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM, a także udzielono absolutorium władzom spółki. ZWZA uchwaliło ponadto nowy regulamin Rady Nadzorczej.
„Decyzja o wypłacie niemal 100% zysku jednostkowego w formie dywidendy potwierdza stabilną pozycję finansową spółki. Ugruntowana sytuacja rynkowa ATM Grupy i konsekwentnie realizowany plan rozwojowy sprzyja wypłacie dywidendy. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa strategia będzie nadal przynosić zyski, którymi ATM Grupa będzie mogła dzielić się z akcjonariuszami” – mówi Tomasz Kurzewski, prezes zarządu ATM Grupy.
W 2009 roku producent będzie kontynuował program rozwojowy, w tym przede wszystkim dalszą konsolidację rynku, a także inwestycje w infrastrukturę techniczną, nie tylko w celu zwiększenia własnych zdolności produkcyjnych, ale również świadczenia usług okołoprodukcyjnych dla innych podmiotów rynku producenckiego.

Jeszcze w tym roku ATM Grupa planuje:

* budowę studia telewizyjnego w Warszawie;
* budowę miasteczka filmowego w Bielanach Wrocławskich;
* rozpoczęcie współpracy przy międzynarodowych koprodukcjach.

W ramach działań akwizycyjnych – mających na celu umacnianie pozycji rynkowej – w latach 2007-2009 ATM Grupa:

* nabyła 100% udziałów Profilmu. W ramach umowy ATM Grupa przejęła także Agencję Usług Telewizyjnych – spółkę zależną Profilmu – zajmującą się wynajmem sprzętu oraz świadczącą usługi postprodukcyjne (2007);
* kupiła 75% udziałów Studia A – specjalizującego się w produkcji seriali telewizyjnych (2007);
* wraz z Agorą utworzyła spółkę A2 Multimedia, zajmującą się produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych przez Internet (2008);
* zawarła umowę nabycia 100% udziałów MT Art – firmy specjalizującej się w produkcji seriali telewizyjnych oraz filmów fabularnych (2008);
* nabyła 100% udziałów spółki Baltmedia, producenta serialu „Ojciec Mateusz” (2009).

ATM Grupa systematycznie realizuje politykę dywidendy. W 2007 roku spółka zdecydowała o wypłacie 25% zysku jednostkowego netto za 2006 rok tj. 0,056 zł na jedną akcję (po uwzględnieniu splitu akcji), natomiast w 2008 roku zarząd przeznaczył na ten cel 50% zysku skonsolidowanego, co stanowi 12 mln zł, tj. 0,14 zł na jedną akcję.

Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Katarzyna Szafader, Karolina Bałachowicz
GENESIS PR
Tel. (22) 327 1690, (607) 373 273

Authors

Related posts

Top