ZWZA ATM Grupy zdecyduje o buy back’ u i programie motywacyjnym

Uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia oraz w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zaplanowano w porządku obrad czerwcowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy SA.

Zarząd spółki zdecydował o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca br.. W projekcie uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia czyli tzw. buy back’u mowa m.in. o tym, że zarząd ATM Grupy SA może nabyć 5 mln akcji spółki, o łącznej wartości nie wyższej niż 5 mln zł. Cena akcji nie może przekroczyć 2 zł za jedną akcję. Zarząd ATM Grupy może nabywać akcje w celu umorzenia do końca 2013 roku.  

Natomiast w uchwale o programie motywacyjnym opartym o tzw. warranty, jego wprowadzenie przewidziano w ATM Grupie i spółkach zależnych. Celem projektu jest stworzenie mechanizmów motywujących członków zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników grupy kapitałowej spółki. W efekcie ma to zapewnić długoterminowy wzrost wartości spółki, stabilny wzrost zysku netto, stabilną kadrę menedżerską.

Ponadto czerwcowe ZWZA rozpatrzy i zatwierdzi  m.in. sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok 2011, podejmie uchwały o podziale zysku, dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

Authors

Related posts

Top