Tag Archives: content

Jak zgarnąć 30 tys. zł? Projekt Akademiki 2010 zakończony

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach wygrali nagrodę główną, czyli 30 tys. zł w projekcie „Akademiki 2010”! Pierwszy w polskim Internecie i pionierski w swojej formie projekt z gatunku User content show, zrealizowany przez A2 Multimedia, cieszył się dużą popularnością wśród internautów.…

ATM Grupa – zmiany w zarządzie na stanowisku Wiceprezesa

Zarząd ATM Grupy – największego niezależnego producenta programów telewizyjnych – powołał w dniu 7 grudnia 2009 roku funkcję prokurenta samoistnego. Stanowisko to objęła Pani Dorota Michalak-Kurzewska, która tym samym złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie, decyzją Rady Nadzorczej ATM Grupy, na wniosek Prezesa Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu objął Pan Andrzej Muszyński.Dorota Michalak-Kurzewska wspólnie z mężem Tomaszem Kurzewskim założyli ATM Grupę w 1995 roku.…

Watch The Matrix 1999 on-line movie whereas unshackle. Megavideo streaming

Watch The Matrix 1999 on-line movie whereas unshackle. Megavideo streaming movie on HD, HQ watch The Matrix 1999 online. movie review!Plot:There are two realities – our daily lives and Matrix. Neo desperately seeking the truth about the Matrix – all of present spoken in whispers, everything looks veiled further breathtaking.…

In populous digital calm cameras, the image sensor capturing our

In populous digital calm cameras, the image sensor capturing our appearance in area of the standard film is a CCD (charge-coupled device). How it is manufactured also what happens in essential when we press the shutter sleep fix is of interest to extra good photographer, because heartfelt may contribute in taking more suitable photos.…
Top