Wiadomości branżowe

Film szkoleniowy, który powinien mieć każdy fotograf

Czasami fotograf nie zdaje sobie sprawy, że fotografując i prezentując zdjęcia publicznie może naruszyć prawa innych osób, często bez wiedzy i złej woli. Kiedy sam udostępnia swoje zdjęcia, naraża się na niezgodne z prawem

Czasami fotograf nie zdaje sobie sprawy, że fotografując i prezentując zdjęcia publicznie może naruszyć prawa innych osób, często bez wiedzy i złej woli. Kiedy sam udostępnia swoje zdjęcia, naraża się na niezgodne z prawem działania osób i firm, które bez należnego wynagrodzenia chcą wykorzystać (i często wykorzystują) jego prace. Film szkoleniowy “Fotograf i prawa autorskie – jak je chronić i egzekwować” odpowiada na setki pytań i pokazuje sposób rozwiązania problemów, z którymi fotograf spotyka się nieustannie.


Mecenas Robert Solga w sposób jasny, przystępny i szczegółowy omawia różne praktyczne przypadki stosowania prawa autorskiego. Zapoznanie się z tym filmowym wykładem nie tylko uchroni fotografów przed niezamierzonymi stratami, ale również pomoże zwiększyć ich dochody.  

Czego dowiecie się ze szkolenia?

Szczegółowy spis treści przedstawiamy poniżej, tu prezentujemy zawartość płyty w ogromnym skrócie. Zapoznając się z wykładem widz dowie się, jakie prawa przysługują autorom zdjęć, oraz w jaki sposób skutecznie egzekwować przestrzeganie prawa autorskiego przez podmioty trzecie. Przedstawione są sposoby kształtowania stosunków umownych w sposób zapewniający maksymalną ochronę. W filmie zaprezentowano również wybrane orzecznictwo odnoszące się do konkretnych przypadków naruszeń prawa. Uczestnicy dowiedzą się, jakie konsekwencje grożą osobom naruszającym prawa osób trzecich, oraz jak postępować, aby w przypadku stwierdzenia naruszenia praw próbować doprowadzić do wypłaty wynagrodzenia bez konieczności prowadzenia postępowania procesowego. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie ?

Szkolenie kierowane jest do fotografów i innych osób uzyskujących lub planujących uzyskiwać przychody z praw do fotografii, przedsiębiorców wykorzystujących fotografie (agencje reklamowe, serwisy internetowe, graficy, podmioty zwielokrotniające obrazy), prawników i doradców gospodarczych.

Co znajduje się na płycie?

Na płycie znajduje się film, zawierający podzielony na części wykład. Poszczególne części zawierają omówienie następujących zagadnień:

1. Przedmiot prawa autorskiego
2. Indywidualny charakter dzieła
3. Indywidualny charakter działalności
4. Czynniki nie wpływające na charakter dzieła jako utworu
5. Obszary działalności prawa autorskiego
6. Fotografie chronione i niechronione
7. Opracowania cudzych utworów jako przedmiot prawa autorskiego
8. Rozporządzanie prawami do utworu zależnego
9. Twórcy
10. Współtwórcy
11. Wspólność praw autorskich – problemy praktyczne
12. Utwory wykonane w ramach umowy o pracę
13. Nabycie majątkowych praw do utworu
14. Autorskie prawa osobiste
15. Autorskie prawa majątkowe
16. Pola eksploatacji
17. Zwielokrotnianie
18. Pola eksploatacji – istota i znaczenie
19. Wyczerpanie prawa autorskiego
20. Czas trwania autorskich praw majątkowych
21. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych
22. Zmiany w utworze dokonywane przez nabywcę autorskich praw majątkowych
23. Wynagrodzenie Twórcy za korzystanie z utworu
24. Przeniesienie własności egzemplarza a przeniesienie praw autorskich
25. Umowa licencyjna
26. Umowa licencyjna wyłączna i umowa licencyjna niewyłączna
27. Ochrona majątkowych i osobistych praw autorskich
28. Środki ochrony praw autorskich
29. Stosowne wynagrodzenie
30. Prawo do wizerunku
31. Rozpowszechnianie wizerunku
32. Formy wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku
33. Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
34. Przypadki, w których nie jest konieczne uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
35. Ilość osób na fotografii a zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
36. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do rozpowszechnianie wizerunku

Informacje o wykładowcy

Robert Solga, radca prawny, właściciel kancelarii prawnej, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej i praw autorskich. Współpracuje jako konsultant z firmami zajmującymi się udostępnianiem i wykorzystaniem fotografii.

Informacje techniczne

A to już wiesz?  Nowe tematy szkoleń SwiatObrazu.pl

Film można odtworzyć na każdym komputerze wyposażonym w odtwarzacz plików WMV (między innymi wszystkie z systemem Windows.


Więcej informacji na stronie…

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy