Nocna Randka

W dniach 8 i 9 maja br. w wybranych kinach Cinema City odb?d? si? przedpremierowe pokazy filmu ??Nocna Randka?. Shawn Levy, tw??rca takich obraz??w, jak ??Noc w Muzeum? czy ??R????owa pantera?, prezentuje widzom swoj? now? komedi?, pe??n? zabawnych dialog??w i zwrot??w akcji. Ka??dy, kto ceni wyrafinowane poczucie humoru, z pewno??ci? doceni uroki historii ma????e??stwa Phila i Claire Foster??w, granych przez Steve??a Carella i Tin? Fey.

??Nocna randka? to przezabawna opowie??? o lekko znudzonym ma????e??stwie, kt??re piel?gnuj?c w??asn? tradycj?, wybiera si? na cotygodniow? randk?. Chc?c urozmaici? swoje rutynowe spotkania, postanawiaj? wybra? si? do modnego klubu na Manhattanie. Nie mog?c jednak dosta? wolnego stolika, podaj? si? za inne ma????e??stwo i korzystaj? z cudzej rezerwacji. I zapewne wiecz??r przebiega??by w znany im, schematyczny spos??b, gdyby nie fakt, i?? przez przypadek podali si? za z??odziejski duet, zamieszany w powa??n? kradzie?? i ??cigany przez skorumpowanych policjant??w. W ten spos??b, drobne k??amstewko, zamiast doda? zwi?zkowi odrobiny pikanterii, wp?dza bohater??w w ci???kostrawn? sytuacj?, a widzom serwuje porcj? dobrego kina.

Wybieraj?c si? na przedpremierow? ??Nocn? randk?? do Cinema City, na srebrnym ekranie ujrzymy nie tylko rewelacyjny duet Carell ?? Fey. Obok pojawi? si? tak??e tacy aktorzy wielkiego formatu, jak Ray Liotta, Mark Ruffalo czy Mark Wahlberg, czyni?c t? przezabawn? komedi?, pe??n? niespodziewanych zwrot??w i wartkiej akcji, wspania??ym widowiskiem i niezapomnianym prze??yciem.

Przedpremierowa ??Nocna Randka? 8 i 9 maja 2010r. w wybranych kinach Ciemna City.

Warszawa:

Cinema City Arkadia

Cinema City Mokot??w

Cinema City Sadyba

Cinema City Promenada

???d??:

Cinema City Manufaktura

Krak??w:

Cinema City Bonarka:

Cinema City Galeria Kazimierz

Katowice:

Cinema City Jurajska

Cinema City Silesia

Gliwice:

Cinema City Gliwice

Bielsko Bia??a:

Cinema City Bielsko-Bia??a

Gda??sk:

Cinema City Krewetka

Pozna??:

Cinema City Kinepolis

Bydgoszcz:

Cinema City Bydgoszcz

Toru??:

Cinema City Toru??

Authors
Top